Opći uvjeti

VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o. pruža online uslugu putem koje omogućava proizvođačima/prodavateljima da nude svoje proizvode krajnjim kupcima.

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga te upravljanja sadržajem.

Usluga ne obuhvaća provođenje financijskih transakcija.

VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment usluge, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, korištenje stranica ili vrijeme dostupnosti.

Krajnji korisnici osobno su odgovorni za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje, odnosno dužni su brinuti o sigurnosti zaporke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o. ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke. Krajnji korisnici su upoznati sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole, te prihvaća da VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnici prihvaćaju da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice.

VVPD nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. VVPD zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o. se odriče odgovornosti za svu poslovnu suradnju između kupca i ponuđača koja se prikazuju na internetskoj stranici Online Tržnice VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o. .

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Online Tržnice VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o. i proizvođača/prodavatelja (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i proizvođača/prodavatelja. VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o. nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Zbog stalnih tehničkih inovacija i promjena mjerodavnog zakonskog okvira s vremena na vrijeme Opći uvjeti mogu biti izmijenjeni i/ili dopunjeni. Stoga molimo korisnika da pregleda ove Opće uvjete prije svakog posjeta internetskoj stranici i uzme u obzir izmjene i/ili dopune.

Cijene

Cijene su izražene u eurima (€) i kunama (HRK), sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške.

Korištenje opisa i podataka o proizvodu

Svi podaci o proizvodima, odgovornost su proizvođača/prodavatelja, te VVPD ni na koji način ne odgovara za njihovu točnost, kao ni za sukladnost proizvoda. Za ispravnost, kvalitetu i zakonitost prodaje proizvoda jamči proizvođač pod kaznenom odgovornošću.

Narudžba

Sve narudžbe prosljeđuju se direktno proizvođaču/prodavatelju, odnosno narudžba izvršena elektroničkim putem se realizira u izravnoj komunikaciji između ponuditelja i korisnika po uvjetima dogovorenim između te dvije strane.

Zbog većeg broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Internet trgovini može se dogoditi da pojedini proizvodi više nisu raspoloživi.

U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca.

Narudžba se smatra potvrđenom i valjanom kada je poslana proizvođaču/prodavatelju.

Opće odricanje od odgovornosti

VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o. nastoji držati svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučamo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa).